Covid-19 Bilgilendirme Sayfası

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

0 Uzaktan Eğitim Sistemine Dahil Olan Öğrenci Sayısı
0 Canlı Derse Katılım Sayısı
0 Canlı Ders Sayısı
0 Toplam Dosya Yükleme Boyutu (GB)

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Koronavirüs Bilgilendirme Ve Uygulama Komisyonu Oluşturulma Süreci, YÖK Pandemi Komisyonu İle Dijital Ortamda Yapılan Bilgilendirme Paylaşımları

11 Mart 2020 Çarşamba Günü itibariyle Yüksek Öğretim Kurulu’ndan gelen talimat ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, Korona Virüs Pandemisi ile ilgili YÖK tarafından alınacak karar ve tedbirler ile yürütülecek iş ve işlemlerin koordineli ve hızlı biçimde gerçekleştirilmesi için, ilgili rektör yardımcısı olarak Prof. Dr. Hilmi Cenk Bayrakçı görevlendirilmiştir.

Bu kapsamda 12 Mart 2020 Perşembe günü YÖK yürütme kurulu üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan Başkanlığında yürütülecek şekilde, tüm üniversite temsilcilerinden 204 üyeden oluşan “YÖK Bilgilendirme (Korona)” grubu dijital ortamda oluşturulmuştur.

15.03.2020 tarihinde YÖK tarafından alınan tatil kararı personelimize ve öğrencilerimize duyurulmuştur. Görüntülemek İçin Tıklayınız

YÖK Bilgilendirme (Korona) grubundan gelen bilgiler ve talimatlar doğrultusunda 16.03.2020 tarihinde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Cenk Bayrakçı, Genel Sekreter Sefer Kutlu, SDÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nesimi Kişioğlu, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Musa Uysal, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Abdullah Üstündağ’dan oluşan “Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Koronavirüs Bilgilendirme ve Uygulama Komisyonu” kurulmuştur. Bu komisyon YÖK, Isparta Valiliği ve İl Hıfzıssıhha Kurulundan gelen duyuru, talimat ve tavsiyeler doğrultusunda 18.03.2020 tarihinde toplanarak personel, bina ve izinlerle ilgili kararlar almış ve üniversitemiz web sitesinde yayınlanmıştır. Görüntülemek İçin Tıklayınız

Üniversitemiz web sayfasında bu komisyon kararlarını yayınlamak, tüm personel ve öğrencilerimizi bilgilendirmek için banner (duyuru bandı) şeklinde bir bilgilendirme hazırlanmıştır. Görüntülemek İçin Tıklayınız

Üniversitemiz web sayfasında bilgilendirme amaçlı olarak, görsel uyarı şeklinde aşağıdaki banner hazırlanarak Sağlık Bakanlığının sitesine link verilmiştir. Görüntülemek İçin Tıklayınız

Ayrıca bu kapsamda yapılan tüm duyurular ve çalışmalar üniversitemize ait aşağıda yer alan sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştır.

Instagram için tıklayınız.
Twitter için tıklayınız
Facebook için tıklayınız

Uzaktan Öğretim Faliyetleri

Üniversitemizde uzaktan öğretim süreci 23 Mart 2020 tarihinde başlanmıştır.

Senkron Ve Asenkron Uygulamalar

Üniversitemiz 23 Mart 2020 tarihinden itibaren asenkron olarak eğitime başlamış olup Öğretim Elemanları her bir ders için ders izlencelerini ve ders notlarını Öğrenci Bilgi Sistemine yükleme işlemlerini gerçekleştirmişlerdir.

30.03.2020 tarihi itibariyle Adobe Connect uygulaması ile Öğrenci Bilgi sisteminin entegre edildiği “Uzaktan Öğretim Yönetim Sistemi” aracılığıyla, eğitimler mevcut ders programları çerçevesinde senkron olarak yapılmaya başlanmıştır.

Önlisans, Lisans ve Lisansüstü programlarında bulunan tüm dersler senkron uygulamaya dahil edilmiş olup, Normal Öğretim ve İkinci Öğretim dersleri ayrı ayrı örgün öğretimde belirlenen ders saatlerinde yapılmaktadır.

Senkron Uygulama Olarak Kullanılan Adobe Connect Sanal Sınıf

Adobe connect çevrimiçi eğitim için sanal sınıf ortamlarını oluşturmamızı sağlayan yazılımdır. Ders işlemek için zengin özelliklere sahiptir ve kullanıcı dostu arayüzü bulunmaktadır. Tüm kullanıcılar için aynı deneyimi sağlar. Hem web seminerleri hem de eğitim alanında Dünya çapında oldukça fazla kullanılan bir yazılımdır.

Öğrencilerin Adobe Connect üzerinden çevrimiçi derslerine erişmesi oldukça kolaydır. Sadece ihtiyacı olan bir web tarayıcısıdır, farklı bir uygulama gerektirmez. Öğretim elemanları için yoklama ve raporlama imkânı da sunmaktadır. Çevrimiçi paylaşım ve öğrenme görevlerinde rahatlıkla kullanılabilmektedir. Tüm toplantılar için kullanıcı girişi zorunlu tutulmaz, toplantı sahipleri izin verdiği sürece derslerine misafirleri alabilir. Toplantı adresine sahip olan kişiler istediklerinde toplantılara katılabilirler.

Çok sayıda katılımcı olduğunda ve kitle etkileşimi bir öncelik olmadığında, Adobe Connect bu dersler ve web seminerleri için iyi çalışır. İlk olarak, Adobe Connect sunum yapan kişilerin PowerPoint sunumlarını paylaşmasına izin verir. Etkinlik sahipleri bunları önceden yükleyebilir ve Adobe Connect bunları kendi biçimine dönüştürür.

Adobe Connect mobil uygulaması öğrencilere Android, IOS cihazlarından toplantılara katılmalarını sağlamaktadır. Böylelikle bir öğrenci bilgisayara da ihtiyaç duymadan zaman ve mekândan bağımsız olarak dersini takip etme şansını bulur. Bir katılımcı olarak slaytları görebilir, ses duyabilir ve sohbete katılabilirler.

İşbirlikçi Öğrenme ile öğrenim faaliyetlerimizin devamına katkıda bulunmaktadır. Katılımcılar slayt gösterilerine, resimlere ve hatta video akışına açıklama eklemek için işaretleme araçlarını kullanabilir. Katılımları ile dersin işlenişini zenginleştirebilmekteler. Bunların yanında katılımcılara sunucu yetkisi verilip derse katkısı sağlanabilmektedir. Böylelikle sınıf içindeki etkileşim sanal ortama başarılı bir şekilde aktarılabilmektedir.

Adobe Connect'in masaüstü paylaşımı, bu odalardaki diğer kişilerle bilgi paylaşmak için kullanılabilir. Bu kullanım sayesinde öğretim elemanının ders sırasında farklı etkileşimler oluşturması kolaylaşmaktadır. Gezindiği web sitelerini gösterebilir, masaüstünde çalıştığı programların görüntülerini kullanıcılara yansıtabilir. Simülasyon vb. programlarla işlenen dersler için etkileşimli bir ortam sunmaktadır.

İşlenen derslerin tamamı kayıt altına alınarak bulut ortamında uzun yıllar boyunca kaybolmadan saklanabilmektedir. Öğretim elemanı dersinin kayıtlarını daha sonraları da kullanabilmek için ekstra bir yazılım ya da donanıma ihtiyaç duymadan erişebilmektedir. Öğrenciler derslerine çevrimiçi katılamadıklarında istedikleri zaman, istedikleri yerden kayıtlarına ulaşarak derslerini tekrar izleyebilmektedirler. Böylelikle daha etkin bir öğrenme sağlanmaktadır. Sadece kayıtlı derslere değil ders için paylaşılmış ders materyallerine, sunumlara, belgelere ve web bağlantılarına kadar erişebiliyor.

Ders kayıtlarını indirmek isteyen öğretim elemanları istedikleri zaman bilgisayarlarına kayıtları indirebilmektedir. Farklı kullanıcılarla paylaşmak için ayrıca ders kayıtlarının erişim ayarlarını değiştirerek bağlantıya sahip her kişiye kolaylıkla açabilmektedir.

Sınav Uygulamaları

21 Nisan 2020 tarihinde üniversitemiz senatosu tarafından alınan sınav uygulamalarına ilişkin kararla önlisans-lisans sınav ve değerlendirme esasları belirlenmiştir. Bu kararla sınav uygulamaları aşağıda belirtildiği şekilde uygulanmaktadır.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı ders değerlendirmeleri de uzaktan yapılacaktır. Bu değerlendirmelerin öğretim elemanları tarafından yapılabilmesi için Öğrenci Bilgi Sistemine “Uzaktan Öğretim Sınav Takip Modulü” eklenmiş olup öğretim elemanlarımız 22 Nisan-4 Mayıs 2020 tarihleri arasında sınav tanımlamalarını yapacaklardır.

Öğrencilere yapılacak 4 farklı sınav değerlendirme yöntemi öğretim elemanlarımız tarafından belirlenebilecektir. Bu yöntemler;

• Ödev: Öğrencilerinizin öğretim hedefleriniz ile uyumlu üzerinde düşünmeleri ve çalışmaları için verdiğiniz konuların araştırma, planlama, yorumlama, raporlama gibi görevlerle değerlendirilmesidir. Öğrenciler görevlerine yönelik oluşturacakları dokümanı belirleyeceğiniz zaman aralığı içerisinde OBS’ye (obs.isparta.edu.tr) yükleyeceklerdir.

• Çevrimdışı klasik sınav: Açık uçlu soru, basitçe evet ya da hayır olarak cevaplanamayan, şıkları bulunmayan klasik, yazılı soruları ifade eden soru tipidir. Öğrencilerinizin OBS (obs.isparta.edu.tr) üzerinden paylaşacağınız açık uçlu soru setini içeren doküman aracılığı ile değerlendirilmesidir. Öğrencileriniz cevaplarını içeren dokümanı belirleyeceğiniz zaman aralığı içerisinde OBS’ye (obs.isparta.edu.tr) yükleyeceklerdir.

• Çevrimdışı test sınavı: Öğrencilerinizin OBS (obs.isparta.edu.tr) üzerinden paylaşacağınız çoktan seçmeli soru setini içeren doküman aracılığı ile değerlendirilmesidir. Öğrencileriniz cevaplarını içeren dokümanı belirleyeceğiniz zaman aralığı içerisinde OBS’ ye yükleyeceklerdir.

• Çevrimiçi test sınavı: Öğrencilerinizi ders içeriği ve amaçlarıyla ilgili yeterliliğini değerlendirmek için çevrimiçi test sınavı yapılmasıdır. Öğrencilerinizin OBS’de (obs.isparta.edu.tr) oluşturacağınız çoktan seçmeli soru seti aracılığı ile değerlendirilmesinin yapılması için Çevrimiçi Test Modülü oluşturulmuştur. Öğrencileriniz soruları akademik takvimde belirtilen arasınav tarihleri arasında öğretim elemanının belirlediği süre içerisinde çevrimiçi olarak cevaplayacaklardır.

Öğretim elemanları bu değerlendirme yöntemlerinden 1 veya daha fazlasını kullanarak arasınav, yılsonu veya bütünleme notu verebilirler. Örneğin sadece arasınavda ödev verilecekse sınavın yüzdesi 100 olmalıdır. Arasınav için hem çevrimiçi klasik hem de ödev verilecekse sınavların yüzdesi 40 ve 60 olarak belirlenebilir. Yılsonu sınavının değerlendirme metodu bütünleme için aynen geçerli olacak ve bütünleme sınavı için yeni bir değerlendirme metodu belirlenmeyecektir.

Sınav Takip Modülünün Kullanılması

a)Sınav Takip Modülüne 04.05.2020 tarihine kadar sadece dersin sınav değerlendirme yöntemleri tanımlanacaktır.

b)Akademik Takvimdeki arasınav/yılsonu/bütünleme tarihleri arasında ilgili sınavın dokümanları sisteme yüklenecektir.

c)Arasınav/yılsonu-bütünleme sınavları değerlendirme yöntemlerinin ağırlık toplamlarının mutlaka %100 olması gerekmektedir.

ç)Ödevler akademik takvimde yer alan arasınav/yılsonu-bütünleme sınavlarından bittiği tarihten önce teslim alınmalıdır.

d)Çevrimdışı klasik sınav, çevrimdışı test sınavları için sunulan süre 12 saat (min) ile 48 saat (maks) arasında olmalıdır.

e)Çevrimiçi test sınavı 25 soru olarak öğrenciye uygulanacaktır ve bunun için sisteme en az 75 soru yüklenmelidir. Öğrencilerin cevaplayacağı çevrimiçi test soruları ve seçenek sıraları her denemede değişecek şekilde rasgele bir algoritma ile görünecektir. Sınav esnasında bir sorun çıkması halinde (internet kesilmesi vb) öğrenciler sınava kaldığı yerden ve kalan süresi ile tekrar devam edebilecektir. Öğretim elemanının OBS Sınav Takip Modülü’ nde Çevrimiçi-Test sınavı seçeneğini kullanması halinde, tercih ettiği sınav dönemi (Arasınav, Yılsonu, Bütünleme) için akademik takvimde belirlenen tarihler arasında, öğrencinin istediği vakitte test sınavını bitirinceye kadar için Çevrimiçi-Test sınavı aktif olacaktır. Bu nedenle çevrimiçi- test sınavı için ayrıca bir sınav başlama-bitiş tarihinin belirlenmesine gerek yoktur.

Öğrencinin Çevrimiçi Test Sınavı Uygulaması

a)Eğer bir dersin sınavı Çevrimiçi-Test olarak belirlenmiş ise; öğrencilerimiz istedikleri zaman bu dersin sınavını ilgili sınav döneminde Akademik Takvimde verilmiş olan süreler içinde tamamlayabileceklerdir.

b)Örneğin arasınav döneminde bir X dersinin sınavı Çevrimiçi-Test olarak belirlenmiş olsun. Akademik Takvimde, Arasınav dönemi 4-22 Mayıs olarak belirlendiğinden, X dersinin sınav süresi 4-22 Mayıs tarihleri arasında olacaktır. Yani bu tarihler arasında öğrencimiz X dersinin sınavını ne zaman başlatacağını kendi belirleyecektir. İster gece ister gündüz kendisinin belirlediği anda sınavı başlatabilecektir. Burada en önemli nokta yukarıda belirtilen sınav tarihleri arasında sınavın başlatılması zorunluluğudur.

c)Çevrimiçi-Test sınavını cevaplarken; internet bağlantısından ve/veya yaşanabilecek başkaca problemler durumunda sistem, bağlantının kesildiği ana kadar olan süreyi ve cevaplandırdığınız (sizin kaydederek ilerlediğiniz) soruları kaydetmiş olacaktır. Sınavı tamamlayabilmesi için sisteme tekrar giriş yaptığınızda, sınava kaldığınız sorudan ve kalan sınav süresinden devam edecektir. Bu durum, sınav kalan süresi tamamlana kadar devam edebilir.

ç)Sınav için ayrılan sürenin tamamlanması ve/veya öğrencinin cevaplarını tamamlayarak “Sınavı Bitir” butonunu kullanması ile sınavı sonlanmış olacaktır.

Sınav Uygulamaları İstatistikleri

Öğretim Elemanlarına Verilen Online Eğitimler

23 Mart 2020 tarihinde Öğretim elemanlarına asenkron olarak ders izlence hazırlama şablonu oluşturulmuş ve bu şablon tüm öğretim elemanlarımız ile paylaşılmıştır.

Öğretim elemanlarının ders notlarını öğrenciler ile paylaşım yapabileceği Öğrenci Bilgi Sistemi Doküman Paylaşım Modülü ile ilgili yardım sunusu hazırlanmış ve bu doküman öğretim elemanlarına Üniversite Web Sayfası ve Öğrenci Bilgi Sistemi aracılığı ile duyurulmuştur. Öğretim Elemanları Döküman Paylaşım Sunusunu Görüntülemek İçin Tıklayınız. Haftalık Ders İzlencesi Hazırlama Şablonunu Görüntülemek İçin Tıklayınız

26 Mart 2020 tarihinde Yök Dersleri Açık Erişim Platformu duyurusu https://yokdersleri.yok.gov.tr bağlantısı paylaşılarak duyurulmuştur.

30 Mart 2020 tarihinde Öğretim elemanlarının senkron ders sistemini kullanabilecekleri Adobe Connect Uygulaması yardım sunusu ve videosu Üniversite Web Sayfası, Öğrenci Bilgi Sistemi ve üniversite sosyal medya hesaplarından duyurulmuştur. Adobe Connect Sanal Ders Kullanım Sunusunu Görüntülemek İçin Tıklayınız

4 Nisan 2020 tarihinde öğretim elemanlarından ve öğrencilerden gelen sorularla oluşturulan Uzaktan Öğretim ile ilgili Sık Sorulan Sorular için cevaplar hazırlanmış olup Üniversite Web Sayfası, Öğrenci Bilgi Sistemi ve üniversite sosyal medya hesaplarından duyurulmuştur. Uzaktan Öğretim İle İlgili Sık Sorulan Soruları Görüntülemek İçin Tıklayınız

22 Nisan 2020 tarihinde öğretim 21 Nisan 2020 tarihinde üniversitemiz senatosu tarafından alınan sınav uygulamalarına ilişkin duyuru paylaşılmıştır. Öğrenci Bilgi Sistemine “Uzaktan Öğretim Sınav Takip Modülü” eklenerek öğretim elemanlarına 4 farklı sınav sistemi uygulaması yapabilmeleri için bilgilendirme sunumu Üniversite Web Sayfası, Öğrenci Bilgi Sistemi ve üniversite sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştır. Uzaktan Öğretim Sınav Takip Modülü Öğretim Elemanı Bilgilendirme Sunusunu Görüntülemek İçin Tıklayınız

23 Nisan 2020 tarihinde üniversitemiz senatosu tarafından 21 Nisan 2020 tarihinde alınan kararla Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Akademik Takvimi yeniden oluşturulmuş olup tüm öğretim elemanlarımıza Üniversite Web Sayfası ve Öğrenci Bilgi Sistemi aracılığı ile duyurulmuştur. Pandemi Dönemi Akademik Takivimi Görüntülemek İçin Tıklayınız

Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme Ve Destek Çalışmaları

23 Mart 2020 tarihinde öğrencilere asenkron olarak ders notlarına nasıl erişeceklerine ilişkin Öğrenci Bilgi Sistemi Doküman Paylaşım Modülü ile ilgili yardım sunusu ve videosu hazırlanarak ve bu doküman ve video Üniversite Web Sayfası, Öğrenci Bilgi Sistemi ve üniversite sosyal medya hesaplarından duyurulmuştur.Öğrenci Ders Notlarına Erişimi Görüntülemek İçin Tıklayınız

26 Mart 2020 tarihinde Yök Dersleri Açık Erişim Platformu duyurusu https://yokdersleri.yok.gov.tr bağlantısı paylaşılarak duyurulmuştur.

30 Mart 2020 tarihinde öğrencilerin senkron ders sistemini nasıl kullanacakları ile ilgili Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden giriş yapılarak erişilen Adobe Connect Uygulaması yardım sunusu ve videosu Üniversite Web Sayfası, Öğrenci Bilgi Sistemi ve üniversite sosyal medya hesaplarından duyurulmuştur. Adobe Connect Sanal Ders Kullanım Sunusunu Görüntülemek İçin Tıklayınız

1 Nisan 2020 tarihinde küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması yükseköğretim kurumlarındaki ders ekle-sil işlemlerinin sona ermesi, dönem sırasında bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkânlarının olmadığı da göz önünde bulundurularak, 31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Kurulumuz tarafından COVID-19 küresel salgını dolayısıyla: Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerimizin; 30 Nisan 2020 tarihine kadar Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden "Dilekçe Formu" bağlantısından Kayıt Dondurma seçerek formu doldurmaları, formun çıktısını Rapor Al bağlantısından tıklayarak almaları, imzalayarak taramaları veya ekran görüntüsünü alıp oidb@isparta.edu.tr adresine Güncel İletişim Numarası, Adres ve Konu kısmına Kayıt Dondurma yazarak göndermeleri ile ilgili duyuru paylaşılmıştır.

Öğrenciler için 2 adet Whatsapp Yardım Hattı oluşturulmuş ve öğrenciler ile bu numaralar paylaşılmıştır.

4 Nisan 2020 tarihinde öğretim elemanlarından ve öğrencilerden gelen sorularla oluşturulan Uzaktan Öğretim ile ilgili Sık Sorulan Sorular için cevaplar hazırlanmış olup Üniversite Web Sayfası, Öğrenci Bilgi Sistemi ve üniversite sosyal medya hesaplarından duyurulmuştur. Uzaktan Öğretim İle İlgili Sık Sorulan Soruları Görüntülemek İçin Tıklayınız

23 Nisan 2020 tarihinde öğretim 21 Nisan 2020 tarihinde üniversitemiz senatosu tarafından alınan sınav uygulamalarına ilişkin duyuru paylaşılmıştır. Öğrenci Bilgi Sistemine “Uzaktan Öğretim Sınav Takip Modülü” eklenerek öğrencilerin öğretim elemanları tarafından belirledikleri sınav tarihleri ve sınav yapma şeklini anlatan bilgilendirme sunumu Üniversite Web Sayfası, Öğrenci Bilgi Sistemi ve üniversite sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştır. Uzaktan Öğretim Sınav Takip Modülü Öğrenci Bilgilendirme Sunumunu Görüntülemek İçin Tıklayınız

23 Nisan 2020 tarihinde üniversitemiz senatosu tarafından 21 Nisan 2020 tarihinde alınan kararla Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Akademik Takvimi yeniden oluşturulmuş olup tüm öğrencilerimize Üniversite Web Sayfası ve Öğrenci Bilgi Sistemi aracılığı ile duyurulmuştur. Pandemi Dönemi Akademik Takivimi Görüntülemek İçin Tıklayınız

23 Nisan 2020 tarihinde üniversitemiz senatosu tarafından alınan 46/4 nolu kararla Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre genel not ortalaması 1,80'in altında olan öğrencilerin ders yükleri bilindiği üzere 30 AKTS dir. Covid-2019 küresel salgınının 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması, Üniversitemizde ders ekle-sil işlemlerinin sona ermiş olması sebebiyle öğrencilerimizin mağdur olmamaları adına sadece 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarına mahsus olmak üzere genel not ortalaması 1,80'in altında olan öğrencilerin ders yüklerinin 50 AKTS'ye yükseltilmesinin uygun görüldüğü tüm öğrencilerimize Üniversite Web Sayfası ve Öğrenci Bilgi Sistemi aracılığı ile duyurulmuştur. : 2020-2021 Güz Ve Bahar Yarıyılı Ön Lisans Ve Lisans Ders Yüklerini Görüntülemek İçin Tıklayınız

Rektörle Online Beş Çayı

Üniversiteler; Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 16 Marttan itibaren 3 hafta ve sonrasında 2019-2020 Bahar döneminin tamamını kapsayacak şekilde tatil açıklaması ve bu tatil döneminde “Uzaktan Eğitim Modeli”ne geçildi.

Bu süreden itibaren üniversitemiz hızlı bir şekilde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Uzaktan Eğitim MYO’ndaki alanında yetkin uzman öğretim üye/öğretim görevlilerimiz sayesinde Adobe Connect uygulamasını Öğrenci Bilgi Sistemine (obs.isparta.edu.tr) adapte ettik.

Yaklaşık 2 yıllık üniversite olmamıza rağmen YÖK’ün tatil açıklamasından 1 hafta sonra 23 Mart 2020 tarihinden itibaren asenkron eğitimlere, 30 Mart 2020 den itibaren senkron eğitimlerin deneme derslerine ve 6 Nisan 2020 tarihinden itibaren örgündeki ders program ve saatlerinde olmak üzere senkron eğitimlere tamamen başlamış olduk.

Üniversitemiz bünyesinde halen aktif halde 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 5 fakülte, 1 Yüksek okul ve 17 Meslek Yüksek Okulu, pasif halde 1 fakülte ve 1 yüksek okul olmak üzere toplam 26 birimimiz bulunmaktadır.

Bu çalışmaların yanısıra rektör sıfatıyla 4-27 Nisan tarihleri arasında hergün bir yüksekokul/fakültemiz üst yönetim, öğretim elemanları, öğrencilerimiz ve velileri ile birlikte saat 17.00-18.00 arası sohbet toplantıları düzenledik.

Sözkonusu birimlerimizle yaptığımız online beşçayı sohbetlerinde, her birimin tüm katılımcılarımızdan üniversitemiz tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim senkron/asenkron eğitimlerimiz, önlisans/lisans ve lisanüstü sınavlar, staj ve işyeri eğitim süreçlerinin nasıl olacağı ve pandemi sürecine ilişkin duygu ve düşüncelerini aldık, sorularını içtenlikle ve samimiyetle cevapladık ve kendilerine “SenEvdeKal, BizEğitimiEvinizeGetiriyoruz” mottosu ise evde kalarak sağlıklı günler diledik.

Tüm katılımcılarımız tarafından oldukça güzel görüşler, beğeniler ve öneriler aldık. Özellikle öğrenci ve velilerimiz bu uygulamadan ve üniversiteleri tarafından bu sıkıntılı süreçte yalnız bırakılmadıklarını görmekten son derece memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

Sözkonusu etkinliğimiz; birimlerimizin tamamlanmasına müteakiben rektör danışmanlarımız, üniversitemizde Tübitak 1001-1002 ve diğer ulusal/uluslarası kuruluşlardan proje yürütücülüğü yapan öğretim elemanlarımızla (bu toplantıya TÜBİTAK Bşk. Prof.Dr. Hasan MANDAL hocamızda online telefonla katkı sağlamışlar ve hocalarımızın sorularını cevaplamışlardır) ve Tübitak-2209 Öğrenci projeleri kazanmış lisans öğrenci ve danışmanları ile devam etmektedir.

Pandemi süresi boyunca üniversitemizin kalan diğer tüm birimleri ile bu etkinlik devam ettirilecektir.

Etkinlik Programı

Sarf malzemesi, Makine-teçhizat Üretimi ve Temini

12.03.2020 tarihinde tüm birimlerimizin katılımı ile Kovid19 tedbirleri kapsamında Genel Sekreterlik Makamı tarafından toplantı yapılmıştır. Başkanlığımız bu toplantı öncesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm birimlerimizin dezenfekte edilmesi ve bu dezenfekte işlemini periyodik olarak tekrar etmek amacıyla birimlerimize yüzey dezenfektanı, dezenfektan pompası ve yüzey dezenfektanı uygulamasını yapacak personel için koruyucu ekipman ( maske, tek kullanımlık tulum, eldiven ve gözlük ) tedarik ederek teslim etmiştir. Birimlerimizin dezenfekte edilmesi işlemi hizmet alımı sureti ile yapılmak istendiğinde yüksek maliyet gerektirmesi ve defaten uygulanacak olmasından dolayı tercih edilmemiş Üniversitemiz birimlerinde görev yapan temizlik personelimize dezenfektan uygulamasının nasıl yapılacağıyla ilgili kullanım kılavuzu verilerek kendi imkanlarımızla dezenfekte işlemleri gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmeye de devam edilmektedir. Kullanılan yüzey dezenfektanı Isparta Türkiye Odalar Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencileri tarafından üretimi gerçekleştirilen dezenfektan tercih edilmiş ve Başkanlığımız tarafından 5 ton alınmıştır. Binalarımızın dezenfekte işlemi Üniversitemiz tarafından oluşturulan Kovid-19 kurulunun vermiş olduğu talimatlar, ilimiz pandemi kurulu kararları gereğince ayrıca ilgili birim yönetimi tarafından verilen talimatlar doğrultusunda dezenfekte edilmektedir. Dezenfekte işlemi tüm binalarımıza uygulanmakla beraber Üniversitemize tahsisli araçlarında dezenfektan işlemi periyodik olarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca tüm birimlerimizde kullanılmak üzere kolonya, el dezenfektanı ve el dezenfektan aparatı tedarik edilerek tüm birimlerimize teslim edilmiştir. İlgili aparatlar binalarımızın girişine ve bina yöneticilerimizin uygun gördükleri yerlere montajı yapılmış ve temizlik personeli tarafından da takibi gerçekleştirilmektedir. Temin edilen el dezenfektanlarının merdiven altı üretim yapılan firmalardan değil Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı firmalardan temin edilmiştir. Ayrıca 100 adet koruyucu maske imalatı için Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okuluna malzeme temin edilmiş ilgili okulumuz tarafından Sağlık İl Müdürlüğüne teslimi gerçekleştirilmiştir.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarafından Temin Edilen Malzemeler

Salgın Sonrasında Uzaktan Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Planlamalar Ve Yeni Düşünceler

Salgın sonrasında üniversitemizde programların 3+1, 7+1 sistemleri için uygulanacak işyeri eğitimleri, üniversite ortak dersleri vb. faaliyetlerinin Uzaktan Öğretim ile yürütülmesi planlanmaktadır.

Üniversitemiz bu zorlu süreçte öğrencilere ve öğretim elemanlarına çok hızlı bir şekilde Uzaktan Öğretim süreçlerine ve uygulamalarına adapte olabilecekleri sistemler geliştirmiştir. Tüm öğretim elemanları ve öğrenciler sistemi başarılı bir şekilde ve kolaylıkla kullanmaktadır.

Öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizle uzaktan eğitim değerlendirme anketlerine göre bazı derslerin uzaktan eğitim ile verilmesi planlanmaktadır.

Üniversitemizde bulunan Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu tecrübelerinden faydalanılmış olup okulumuzla beraber yeni çalışmalar yürütülecektir.

Pandemi süreci bittiğinde de kullanılabilecek, OBS ile entegre olabilecek kapsamlı bir LMS sisteminin yazılması (tartışma konuları, ödevler, projeler, online sınavlar, duyurular vb. için) ve bu LMS’in üniversitedeki bütün öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin kullanımına açılması planlanmaktadır.

Uzaktan öğretim ders materyallerinin geliştirilmesinde standartların belirlenmesi, etkili ve görsel ders içeriklerinin hazırlanması planlanmaktadır.